Menu
Next Race
Bet Slip
Free Bets
My Account
Tracker

Chukyo

Upcoming Racedays

DATE FIRST RACE LAST RACE
No upcoming racedays

Flat turf, 2017

Filter
TOP JOCKEY wins-rides % £1 stake
Norihiro Yokoyama 1-1 100 1.60
Kenichi Ikezoe 1-1 100 2.60
Yasunari Iwata 1-2 50 3.00
Keita Tosaki 1-2 50 3.30
Kohei Matsuyama 1-3 33 -1.70
TOP TRAINER wins-runs % £1 stake
Naosuke Sugai 1-1 100 0.30
Yukihiro Kato 1-1 100 1.60
Shigeki Matsumoto 1-1 100 4.00
Kaneo Ikezoe 1-2 50 1.60
Eiji Nakadate 1-2 50 3.30
COURSE SPECIALIST wins-runs % trainer best course rpr £1 stake
Adirato 1-1 100 Naosuke Sugai 0.30
Glanzend 1-1 100 Yukihiro Kato 107 1.60
Yamakatsu Ace 1-1 100 Kaneo Ikezoe 115 2.60
Maximum De Paris 1-1 100 Shigeki Matsumoto 104 4.00
Kosoku Straight 1-1 100 Eiji Nakadate 105 4.30
TOP OWNER wins-runs % £1 stake
Koji Yasuhara 1-1 100 0.30
Kazuo Yamada 1-1 100 2.60
Green Farm 1-1 100 4.00
Akio Nozaki 1-1 100 4.30
Silk Racing Co Ltd 1-5 20 -2.40